// Om Holen Installasjon AS
//

// //

//
//

// //

//

// //

Om oss

Holen Installasjon er ei av dei leiande elektroentreprenørbedrifta i indre Sogn. Bedrifta har nærare 50 tilsette og me leverer tenester både til privat- og næringsmarknaden. 

Me leverer alt frå tradisjonelle elektroinstallasjonar til meir avanserte anlegg innan smarthus, energistyring, ekom og IKT osv. 

Holen Installasjon AS har hovudkontor i Sogndal, men betener både små og store kundar i heile regionen frå avdelingar i både Gaupne, Leikanger og Vik i Sogn.

 

 

HOLEN INSTALLASJON AS | NESTANGEN | 6856 SOGNDAL | TLF. 57 67 75 00 | FAX. 57 67 75 01 | NO 952 054 511 MVA | E-POST: post@holen-installasjon.no