// Kontaktpersonar Sogndal
//

// //

//
//

// //

//

// //

Agnar Holen Dagleg leiar 97003361
Glenn Joar Øvregard Installasjonsleiar 95250999
Svein Holen Seniorrådgjevar 95250996
Vidar Brendstuen Prosjektleiar 95250994
Jon Røse Prosjektleiar 95250993
Geir Sveinung Alme Prosjektleiar 95250975
Stian Resaland Prosjektleiar 95250995
Karsten Helge Melheim Lager 95250998
Marit Kvam Økonomiansvarleg 95250992
HOLEN INSTALLASJON AS | NESTANGEN | 6856 SOGNDAL | TLF. 57 67 75 00 | FAX. 57 67 75 01 | NO 952 054 511 MVA | E-POST: post@holen-installasjon.no