// Garantert kvalitet
//

// //

//
//

// //

//

// //

Garantert kvalitet

Hjå Holen Installasjon er du i trygge hender. Me jobbar for å halde høgast mogeleg kvalitet på alle våre tenester.

 

Registrert Elinstallatør

Holen Installasjon AS er medlem av Nelfo og registrert i DSBs register over godkjende elektroentreprenørbedrifter.

 

NELFO Garanti

NELFO har ein garantiordning retta mot forbrukarkunder. Den skal sikre at kundene får levert forskriftsmessige tekniske installasjonar i samsvar med avtalte oppdrag. Dersom kunden finn forskriftsmessige feil i  el- og ekominstallasjonar, skal desse feila normalt rettast opp av utførande verksend så raskt som mogeleg. Dersom installatøren ikkje rettar feila som er påvist, kan kunden sende en klage til NELFO. Har kunden rett vil NELFO pålegge den aktuelle installatøren å rette opp feilen i el-anlegget. Dersom dette ikke blir gjort, vil feilen bli retta av ein anna NELFO-bedrift.

Her finn du utfyllande informasjon om ordninga.

ANSV

 Ansvarsrett

Holen installasjon er godkjent av DIBK (Tidl. Statens Bygningstekniske Etat)  og har sentral godkjenning for ansvarsrett. Lenke til godkjenningsbeviset.

 

Funksjon
Fagomrade
Tiltaksklasse
Prosjektering Brannalarm, nødlys og ledesystem 3
Utførelse Installasjon av brannalarm, nødlys og ledesystem 3

 

 

 

StartBANK

 

NEK 405-2

 

 

Autorisert teleinstallatør

 

 

 

 

 

 

 

HOLEN INSTALLASJON AS | NESTANGEN | 6856 SOGNDAL | TLF. 57 67 75 00 | FAX. 57 67 75 01 | NO 952 054 511 MVA | E-POST: post@holen-installasjon.no