// Tilskot til energisparing
//

// //

//
//

// //

//

// //

Tilskot til energisparing

NOKRE ENØK TIPS
Ein stor del av energiforbruket i ein bustad går med til oppvarming. Du kan redusera utgiftene til oppvarming utan å redusere komforten. Dersom du senkar temperaturen i huset ditt med 1 grad, kan du redusera utgiftene til oppvarming med rundt 5%.
Investeringar som reduserar energiforbruket er vanlegvis spart inn att etter berre 2-4 år.

Me vil foreslå følgjande innetemperaturar:

  • opphaldsrom 19-22 grader Celsius
  • kjøkken 20 grader Celsius
  • gong/entrê 18 grader Celsius
  • soverom 15 grader Celsius
  • baderom 22-24 grader Celsius

 

HOLEN INSTALLASJON AS | NESTANGEN | 6856 SOGNDAL | TLF. 57 67 75 00 | FAX. 57 67 75 01 | NO 952 054 511 MVA | E-POST: post@holen-installasjon.no